Lượt truy cập: 14364185
Người online: 71

Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang

Tên thường gọi: Phạm Thị Thu Trang

Ngày sinh: 25/10/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 11/12/1992

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016