Lượt truy cập: 14266698
Người online: 95

Họ và tên: Lê Viết Chữ

Tên thường gọi: Lê Viết Chữ

Ngày sinh: 20/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng hải

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ phận Thường trực chuyên trách, giúp việc đồng chí Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/5/1994

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016