Lượt truy cập: 14629098
Người online: 125

Họ và tên: Ngô Văn Minh

Tên thường gọi: Ngô Văn Minh

Ngày sinh: 5/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Bỉ

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/3/1985

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đã mất ngày 16-12-2016