Lượt truy cập: 14266731
Người online: 69

Họ và tên: Nguyễn Đức Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh: 29/7/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Anh

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/4/1984

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Núi Thành từ 1986-1988 và 1991-1995; tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 1991-1997; tỉnh Quảng Nam 1997-2010