Lượt truy cập: 12617722
Người online: 81

Họ và tên: Trần Xuân Vinh

Tên thường gọi: Trần Xuân Vinh

Ngày sinh: 3/3/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 27/12/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không