Lượt truy cập: 12652611
Người online: 91

Họ và tên: Lê Phước Thanh

Tên thường gọi: Lê Phước Thanh

Ngày sinh: 10/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Quảng Nam khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 3/2/1978

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (2011-2016)