Lượt truy cập: 12649985
Người online: 240

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Ngày sinh: 15/11/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kor

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Tam Trà, huyện Núi Thành , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 29/12/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016