Lượt truy cập: 12514701
Người online: 192

Họ và tên: Lê Văn Lai

Tên thường gọi: Lê Văn Lai

Ngày sinh: 4/9/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 10/5/1980

Nơi ứng cử: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (2011-2016)