Lượt truy cập: 12646850
Người online: 43

Họ và tên: Nguyễn Đức Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh: 29/7/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 8/4/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không