Lượt truy cập: 12514592
Người online: 141

Họ và tên: Ngô Văn Minh

Tên thường gọi: Ngô Văn Minh

Ngày sinh: 5/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/3/1985

Nơi ứng cử: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không