Lượt truy cập: 12626496
Người online: 427

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 12/5/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không