Lượt truy cập: 14628992
Người online: 134

Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Khánh

Ngày sinh: 2/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Địa Vật lý Dầu khí

Ngày vào đảng: 4/7/1988

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo Nghị quyết số 457/NQ-UBTVQH14 ngày 8/12/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội