Lượt truy cập: 14086200
Người online: 136

Họ và tên: Lê Ngọc Hải

Tên thường gọi: Lê Ngọc Hải

Ngày sinh: 7/2/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu V, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu V, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Ngày vào đảng: 25/5/1992

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Công văn số 25/ ĐĐBQH-Vp ngày 08/5/2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thông báo thay đổi thông tin ĐBQH.