Lượt truy cập: 13945952
Người online: 203

Họ và tên: Nguyễn Quang Dũng

Tên thường gọi: Nguyễn Quang Dũng

Ngày sinh: 1/1/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 28/12/1991

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không