Lượt truy cập: 14635447
Người online: 167

Họ và tên: Nguyễn Quang Dũng

Tên thường gọi: Nguyễn Quang Dũng

Ngày sinh: 1/1/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 28/12/1991

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không