Lượt truy cập: 14265606
Người online: 135

Họ và tên: Phan Việt Cường

Tên thường gọi: Phan Việt Cường

Ngày sinh: 10/8/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Đồng, Đại Lộc , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật,

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày vào đảng: 9/12/1988

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không