Lượt truy cập: 14628961
Người online: 135

Họ và tên: Phan Thái Bình

Tên thường gọi: Phan Thái Bình

Ngày sinh: 12/8/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Xuân II, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 10/12/1998

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không