Lượt truy cập: 14626535
Người online: 107

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường

Tên thường gọi: Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 14/1/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hộ, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Adécbaigian

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 11/10/1997

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không