Lượt truy cập: 14098393
Người online: 98

Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Bình

Ngày sinh: 4/3/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Nơi làm việc: Ban Kinh tế Trung ương

Ngày vào đảng: 21/4/1995

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không