Lượt truy cập: 12625887
Người online: 173

Họ và tên: Hoàng Đăng Quang

Tên thường gọi: Hoàng Đăng Quang

Ngày sinh: 15/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học; Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngày vào đảng: 9/6/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016