Lượt truy cập: 12648785
Người online: 195

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Phương

Ngày sinh: 16/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chính trị học, Cử nhân sư phạm, Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 7/11/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không