Lượt truy cập: 12703304
Người online: 111

Họ và tên: Lê Khánh Nhung

Tên thường gọi: Lê Khánh Nhung

Ngày sinh: 1/8/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch , Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

Nghề nghiệp, chức vụ : Giáo viên bộ môn điều dưỡng Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Nơi làm việc: Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không