Lượt truy cập: 12629013
Người online: 103

Họ và tên: Hà Hùng Cường

Tên thường gọi: Hà Hùng Cường

Ngày sinh: 11/8/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sỹ luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nơi làm việc: Bộ Tư pháp

Ngày vào đảng: 9/3/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không