Lượt truy cập: 14086228
Người online: 148

Họ và tên: Trần Công Thuật

Tên thường gọi: Trần Công Thuật

Ngày sinh: 27/6/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Sinh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh uỷ Quảng Bình

Ngày vào đảng: 1/12/1986

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011