Lượt truy cập: 14266647
Người online: 87

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Phương

Ngày sinh: 16/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá , Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 7/11/1982

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không