Lượt truy cập: 14266661
Người online: 90

Họ và tên: Cao Thị Giang

Tên thường gọi: Cao Thị Giang

Ngày sinh: 15/7/1988

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Chứt

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa , Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa lý

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 13/3/2018

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không