Lượt truy cập: 12655419
Người online: 83

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường

Tên thường gọi: Nguyễn Mạnh Cường

Ngày sinh: 14/1/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 11/10/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không