Lượt truy cập: 14629102
Người online: 126

Họ và tên: Đinh Văn Nhã

Tên thường gọi: Đinh Văn Nhã

Ngày sinh: 27/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kim Trung, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/2/1986

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không