Lượt truy cập: 12618642
Người online: 101

Họ và tên: Đào Tấn Lộc

Tên thường gọi: Đào Tấn Lộc

Ngày sinh: 3/3/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên

Ngày vào đảng: 31/1/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 1989-1994; 1999-2004; 2004-2011