Lượt truy cập: 12703382
Người online: 174

Họ và tên: Nguyễn Thái Học

Tên thường gọi: Nguyễn Thái Học

Ngày sinh: 7/2/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày vào đảng: 17/1/1998

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy