Lượt truy cập: 12408123
Người online: 210

Họ và tên: Phạm Văn Hổ

Tên thường gọi: Phạm Văn Hổ

Ngày sinh: 25/2/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 8/5/1985

Nơi ứng cử: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không