Lượt truy cập: 12618474
Người online: 62

Họ và tên: Đặng Thị Kim Chi

Tên thường gọi: Đặng Thị Kim Chi

Ngày sinh: 23/5/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Nghiệp, huyện Tuy An , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Cử nhân sư phạm Sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

Nơi làm việc: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 16/12/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không