Lượt truy cập: 12705280
Người online: 123

Họ và tên: Y Thông

Tên thường gọi: Y Thông

Ngày sinh: 11/11/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Ê-đê

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ea Bá, huyện Sông Hinh , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Kế hoạch

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, TP Hà Nội

Ngày vào đảng: 8/2/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không