Lượt truy cập: 14266161
Người online: 57

Họ và tên: Nguyễn Hồng Vân

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Vân

Ngày sinh: 21/9/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao đẳng Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 20/11/1985

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không