Lượt truy cập: 14266670
Người online: 81

Họ và tên: Hoàng Văn Trà

Tên thường gọi: Hoàng Văn Trà

Ngày sinh: 8/6/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Cục T26, thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 12/10/1984

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Quyết định số 890- QĐNS/TW ngày 28/9/2018 chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương