Lượt truy cập: 14098312
Người online: 73

Họ và tên: Phan Anh Khoa

Tên thường gọi: Phan Anh Khoa

Ngày sinh: 4/8/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 12/4/1985

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không