Lượt truy cập: 14629128
Người online: 124

Họ và tên: Nguyễn Thái Học

Tên thường gọi: Nguyễn Thái Học

Ngày sinh: 7/2/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa , Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Nội chính Trung ương, tòa nhà A4, phố Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 17/1/1998

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

Phụ chú: Quyết định số 777- QĐNS/TW ngày 15/6/2018 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ