Lượt truy cập: 14628842
Người online: 114

Họ và tên: Phạm Thị Minh Hiền

Tên thường gọi: Phạm Thị Minh Hiền

Ngày sinh: 16/11/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; Phó Ban trực Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Yên, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 1/2/2002

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không