Lượt truy cập: 14477200
Người online: 116

Họ và tên: Hoàng Quang Hàm

Tên thường gọi: Hoàng Quang Hàm

Ngày sinh: 3/5/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/9/2000

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không