Lượt truy cập: 14472682
Người online: 245

Họ và tên: Nguyễn Thúy Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Thúy Anh

Ngày sinh: 7/12/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong liên minh nghị viện cộng đồng Pháp ngữ (APF), Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Trương ương Hội phụ nữ Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 4/9/1994

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không