Lượt truy cập: 12625955
Người online: 188

Họ và tên: Lê Thị Yến

Tên thường gọi: Lê Thị Yến

Ngày sinh: 1/12/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y khoa chuyên ngành nội tim mạch

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày vào đảng: 25/9/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không