Lượt truy cập: 12655027
Người online: 95

Họ và tên: Nguyễn Doãn Khánh

Tên thường gọi: Nguyễn Doãn Khánh

Ngày sinh: 15/8/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý nhà nước; Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XIII

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/2/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, XVII