Lượt truy cập: 12652622
Người online: 97

Họ và tên: Nguyễn Kim Khoa

Tên thường gọi: Nguyễn Kim Khoa

Ngày sinh: 7/3/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học quân sự, Chỉ huy - Tham mưu chiến dịch chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 11/12/1977

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không