Lượt truy cập: 13155935
Người online: 245

Họ và tên: Bùi Minh Châu

Tên thường gọi: Bùi Minh Châu

Ngày sinh: 25/10/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày vào đảng: 24/12/1993

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không