Lượt truy cập: 14471483
Người online: 256

Họ và tên: Đinh Thị Bình

Tên thường gọi: Đinh Thị Bình

Ngày sinh: 24/8/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm sử

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày vào đảng: 10/6/2017

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không