Lượt truy cập: 14265593
Người online: 135

Họ và tên: Phan Xuân Dũng

Tên thường gọi: Phan Xuân Dũng

Ngày sinh: 20/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học (cơ khí chế tạo máy)

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nga; Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/7/1989

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không