Lượt truy cập: 14266679
Người online: 81

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Cương

Tên thường gọi: Nguyễn Sỹ Cương

Ngày sinh: 3/11/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Khương Đình, quận Thanh Xuân , TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 17/12/1986

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không