Lượt truy cập: 12617836
Người online: 93

Họ và tên: Nguyễn Bắc Việt

Tên thường gọi: Nguyễn Bắc Việt

Ngày sinh: 22/2/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử, Cử nhân triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 27/11/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không