Lượt truy cập: 12652751
Người online: 213

Họ và tên: Nguyễn Đức Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Thanh

Ngày sinh: 3/7/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khoá XIII

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 25/2/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không