Lượt truy cập: 12625906
Người online: 180

Họ và tên: Huỳnh Thế Kỳ

Tên thường gọi: Huỳnh Thế Kỳ

Ngày sinh: 1/6/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã An Ninh, huyện Tuy An , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 19/6/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không