Lượt truy cập: 12652828
Người online: 245

Họ và tên: Đàng Thị Mỹ Hương

Tên thường gọi: Đàng Thị Mỹ Hương

Ngày sinh: 24/6/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Chăm

Tôn giáo: Bàlamôn

Quê quán: Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước , Ninh Thuận

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận, Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá Giáo dục TN, TN & NĐ của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 29/9/2001

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa 9 (2011-2016)